مبدل ثانویه پکیج

وظیفه مبدل صفحه ای (ثانویه) گرم کردن آب مصرفی با استفاده از گرمای مدار گرمایش (آبگرم ارسالی از مبدل حرارتی تک منظوره) در پکیج های دو مبدله می باشد. جنس مبدل صفحه ای از استنلس استیل بوده و معمولا در پایین محفظه احتراق و پشت شیر سه طرفه نصب می‌شود. این مبدل از چندین صفحه تشکیل شده است، آبگرم گرمایش و مصرفی در بین صفحات (یکی در میان) و در خلاف جهت هم و عمود بر هم، جریان می یابد تا بیشترین سطح تماس و در نتیجه بیشترین تبادل حرارت را داشته باشد. آبگرم مصرفی تا 60 درجه، توسط آبگرم گرمایش که تا 85 درجه سانتی گراد است، گرم می شود که قابل تنظیم توسط پتانسیومتر مربوطه در پکیج شوفاژ می‌باشد.

مبدل ثانویه صفحه ای 14 پلیت

اتصال مبدل صفحه ای با بلوک هیدرولیک توسط دو عدد پیچ انجام گرفته و با چهار واشر مخصوص آببندی می‌شود. طراحی این واشر ها به گونه ای است که با افزایش فشار مدار گرمایش، آببندی آنها نیز افزایش می یابد. مبدل ثانویه پکیج، جای مبدل های بزرگ کویلی و دوجداره را به خوبی پر کرده است. اما به علت باریک بودن فاصله بین صفحات داخلی آنها احتمال گیر کردن مواد زائد و رسوب گیری در آنها وجود دارد و لذا باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود مواد معلق موجود در آب بهداشتی شوفاژ  به داخل مبدل صفحه ای در نظر گرفته شود.

نکته: تولید آبگرم مداوم، قیمت مناسب و کاهش مصرفی انرژی از مزایای مبدل صفحه ای نسبت به منبع کویلی است در حالی که حجم آبدهی مبدل صفحه ای کمتر از منابع کویلی  می‌باشد.

ارسال پیامکی