فن کویل

فن کویل چیست؟

عبارت است از یک یا چند ردیف کویل مسی دارای پره آلومینیومی یا مسی که در زیر یا پشت آن یک فن دارد.

به فن کویل دو لوله متصل است که عبارتند از:

  1. لوله ورود آبگرم بویلر در زمستان
  2. آب سرد چیلر در تابستان
  3. لوله مخصوص برگشت آب به موتور خانه ی مرکزی

همچنین اگر از آن برای سرمایشی در تابستان نیز استفاده شود. برای تخلیه ی آب ناشی از تقطیر بخار آب موجود در هوا روی کویل از یک لوله تخلیه که معمولا از جنس گالوانیزه است، استفاده می شود.

نوع و محل نصب

کویل سقفی را می توانه به سیستم کانال کشی متصل و توسط آن چندین دریچه را تغذیه کرد. در مواردی که کنترل اختصاصی اتاق ها ضرورت نداشته باشد و بتوان برگشت هوا را مشترک در نظر گرفت، (مثلا خانه های آپارتمانی) می توان از یک فن برای تغذیه چندین اتاق استفاده کرد. در این صورت برای تامین افت فشار بیشتر باید موتور فن بزرگ تر انتخاب شود. استفاده از کنترل روشن، خاموش برای فن مناسب نمی باشد، زیرا تغییر سطح صدای حاصل از فن بیشتر از صدای مداوم آن بوده و الگوی گردش هوا در اتاق بسیار متغیر خواهد بود.

کاربرد فن کویل

بهترین کاربرد این سیستم مربوط به مواردی است که بخواهیم درجه حرارت هر فضا بطور جداگانه کنترل شود. همچنین با استفاده از سیستم از انتقال آلودگی بین اتاق ها جلوگیری خواهدشد. کاربرد های مناسب این سیستم عبارتند از: هتل ها و متل ها و ساختمان های آپارتمانی و ساختمان های اداری.

انواع فن کویل

  • فن کویل سقفی توکار
  • كاستی یک طرفه
  • کاستی چهار طرفه
  • زمینی، دیواری
  • کانالی

ارسال پیامکی