رادیاتور

از رادیاتورها جهت انتقال حرارت آب گرم به داخل واحدهای ساختمان استفاده می‌شود،

رادیاتورها جنس مختلفی دارند.

  • آلومینیومی
  • فولادی
  • مسی
  • چدنی

از رادیاتور ها می‌شود به عنوان یک مبدل حرارتی یاد کرد، که گرما را از آب داغ در سیستم حرارتی گرفته و از طریق تماس سطحی با هوا به محیط منتقل می‌کند.

محل نصب رادیاتور

تلفات حرارتی از دو طریق صورت میگیرد:
1. تلفات حرارتی ناشی از جداره ها از قبیل سقف، کف، دیوار، پنجره و ….

2. تلفات حرارتی ناشی از نفوذ هوای سرد از درزهای درب و پنجره 

لذا بهتر است که آن را در زیر پنجره نصب کنیم تا مقداری از حرارت صرف تلفات پنجره و جدار ها شود و بخشی که باقی می ماند، اتاق را گرم کرده و دمای آن را در حدی مناسب نگه دارد.

اگر در ضلع مقابل پنجره نصب شود به علت سرمای محیط اطراف پنجره، استفاده از آن محیط دشوار خواهد بود. 

اگر رادیاتورها که حدود 60% گرما را به صورت جابجایی منتقل می‌کنند، به صورت آزاد جلوی دیوار بیرونی پنجره نصب شود، نیروی شناور هوای گرم آن به قدری بزرگ خواهد بود که امکان نفوذ هوای سرد شده روی وجه داخلی پنجره و هوای سرد و هوای سرد وارد شده از درزهای پنجره، به درون اتاق را منتفی می‌سازد، با این کار جریان هوا در اتاق برقرار خواهد شد.

ارسال پیامکی