دیگ های موتورخانه

در سیستم های حرارت مرکزی، از مولدهای گرمایی به اسم دیگ موتورخانه استفاده می شود. حرارتی که به وسیله مشعل موتورخانه، تولید شده به قسمت های دیگر هدایت می شود. داخل محفظه آن، آب وارد شده به دیگ به کمک فرایند سوختن مواد سوختنی گرما و حرارت می بیند. براساس میزان دما و گرمای آب خروجی، دیگ ها دسته بندی می شوند. دیگ های موتورخانه، مخازن پر فشاری هستند که برای گرم کردن آب یا تولید بخارطراحی شده اند که می توانند برای گرمایش محیط یا گرم کردن آب گرم مصرفی ساختمان استفاده شوند.

در برخی مصارف تاسیسات گرمایشی، استفاده از بخار ترجیح داده می شود. مانند: سیستم های سرمایش جذبی ، رخت شویی ها، آشپزخانه ها، ضدعفونی کننده ها و تجهیزاتی که با بخار کار می کنند. دسته بندی دیگ موتورخانه شوفاژ براساس گرمای آب به این صورت است، که اگر آب وارد شده به آن با گرفتن حرارت دیگ تبدیل به آب گرم با دمایی حدود 87 درجه سانتی گراد شود،در نتیجه دیگ آبگرم نامیده میشود. اگر آب ورودی پس از جذب حرارت دیگ به آب داغ تبدیل شود به آن دیگ آب داغ و در نهایت در شرایطی که به بخار بدل شود آن را دیگ بخار می نامند.

در سیستم های بخار به انرژی پمپاژ خیلی ناچیز و یا صفر احتیاج دارند. اما سوختمیزان قابل توجهی هزینه دارد و نگهداری منظمی نیاز دارد و اگر به تاخیر بیفتد هزینهتعمیر می تواند زیاد باشد.دیگ ها عمر طولانی دارند و راندمان دیگ می توانند به راندمان ۹۵% و بالاتر دست یابند .

ارسال پیامکی