نحوه ثبت شکایات

از آنجا که نظرات و شکایات خریداران به فروشگاه اینترنتی قهرمانی در پیشرفت کمک میکند ، ما نارضایتی مشتریان را گلایه و شکایت نمیدانیم و راهی بسوی موفقیت و پیشرفت دانسته و از افرادی که شکایات خود را به ما اعلام میکنند بی نهایت سپاسگذار خواهیم بود ، و تمام تلاش خودرا در رفع مشکل ایشان انجام خواهیم داد.

به همین دلیل و برای مشاهده نظرات و شکایات شما توسط سایرین ، خریداران میتوانند با مراجعه به صفحه محصول خرید شده در قسمت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را ثبت نمایند تا سایر مشتریان نیز مشاهده نموده و بعد از رفع مشکل درصورت رضایت از فروشگاه اینترنتی قهرمانی مجددا نظر خود را ثبت نموده تا سایرین نیز نحوه برخورد با مشتریان شاکی را بررسی نمایند.