قوانین همکاری

 افرادی که نیاز به خرید کلی دارند همکار محسوب میشوند و فروش محصولات و قطعات با آنها به قیمت همکاری لحاظ خواهد شد ، شرایط همکاری به شرح زیر است :

جهت تشخیص افرادی که واقعا سرویسکار و همکار هستند از مصرف کننده :

1- در سال 1400 با توجه به کمبود شدید قطعات ، و عدم موجودی کافی کارخانه ها ، قطعات و محصولات به سختی تامین میشوند ، بنابراین اجناس به قیمتهای درج شده روی سایت به فروش میرسند ، همکاران عزیز قطعات ریز را بصورت بسته بندی خرید نمایند تا اجناس را با قیمتهای همکاری خرید کرده باشند.

پس از دریافت اطلاعات خرید از جانب شما ، پشتیبانی سایت به شما اکانت همکاری اعطا خواهد نمود و در نرم افزار حسابداری شما به عنوان همکار معرفی شده و شما با مراجعه به پنل خود ، قطعات را با قیمت همکاری خرید خواهید نمود و نیازی به تماس با ما و گرفتن قیمت و پیش فاکتور نخواهید داشت.