شیر پرکن

وظیفه‌ی این شیر پرکردن مدار گرمایش یا اضافه کردن آب در صورت کاهش فشار آن مدار است. محل قرار گیری آن معمولا در ورودی اب سرد در مدار برگشت آب گرمایش دستگاه است ولی در بعضی از پکیج ها این شیر، آب ورودی را به مدار رفت گرمایش یا آب گرم بهداشتی را به مدار رفت یا برگشت مدار گرمایش، متصل می‌نماید. این شیر پرکن ها، در واقع تنها راه ارتباطی مدار آب گرمایش شوفاژ با مدار آب بهداشتی است. در صورت محکم بسته شدن شیرپرکن های پلاستیکی احتمال شکسته شدن محور آنها هنگام باز کردن وجود دارد.

تست شیرپرکن پکیج

خرابی شیر پرکن های دستی شامل : 

  • وجود نشتی در شیر 
  • قفل شدن شیر در حالت بسته
  • شکستگی

در صورتی که به هر دلیل شیرپرکن پکیج کاملا بسته نشود، اگر فشار شبکه لوله کشی بیشتر از مدار شوفاژ باشد، فشار مدار افزایش یافته و ممکن است. شیر اطمینان عمل نماید و اگر فشار شبکه کمتر باشد به احتمال زیاد فشار دستگاه افت کرده و دستگاه به علت کمبود آب خاموش می شود. جهت اطمینان می توان شیر ورودی آب به دستگاه را بست در صورتی که افزایش یا کاهش فشار مدار متوقف شد، می‌تواند علت از شیر پر کن باشد. اگر در این حالت یکی از شیر های آبگرم بهداشتی را باز کنیم و شیر پرکن پکیج باز مانده باشد آب مدار خالی خواهد شد، گاهی شیر پرکن در حالت بسته قفل شده و نمی توان مدار را آبگیری نمود.در این حالت باید توسط آچار مناسب شیر پرکن پکیج را باز نموده و با کمک گیره آن را آزاد نمود.

ارسال پیامکی