منبع انبساط پمپ

وظیفه منبع انبساط جبران حجمی آب مدار گرمایش شوفاژ است و اگر فشار مدار شوفاژ

در اثر گرم شدن، مقداری افزایش یابد. فشار اضافی جذب منبع انبساط شده و در

صورتی که فشار مدار شوفاژ مقداری کم شود، منبع انبساط این کاهش فشار را جبران

می کند.

منبع انبساط پکیج

منبع انبساط به کار رفته در پکیج شوفاژ ها از نوع بسته استاجزای مبنع انبساط پکیج : معمولا این منبع از دو صفحه فلزی تشکیل شده که در قسمت میانی آن دیافراگم لاستیکی تعبیه لاستیکی تعبیه گشته است.

یک سمت دیافراگم متصل به آب مدار گرمایش بوده و طرف دیگر از هوا یا گاز بی اثری مانند نیتروژن (N2) پر می شود.

تست منبع انبساط

خرابی منبع انبساط پکیج باعث بالا رفتن فشار دستگاه حین کار می شود. ولی در همه موارد ایراد از منبع انبساط نیست. زیرا رسوب مبدل ها، خرابی شیر پر کن نیز علائم مشابه ای دارند. جهت تشخیص اینکه ایراد از منبع انبساط است یا خیر ، می توان ابتدا درپوش شیر سوزنی منبع را باز کرده و توسط یک پیچ گوشتی کوچک یا ابزار مناسب آن را باز (فشار داد) نمود.

در صورتی که هیچ هوایی خارج نشود یا هوا با فشار کمی خارج شود به احتمال قوی فشار منبع تنظیم نیست و باید آب داخل پکیج را از شیر تخلیه خارج کرده و فشار منبع انبساط را توسط کپسول نیتروژن یا تلمبه باد به حدود یک بار رساند. (روی منبع انبساط، فشار مناسب قید شده است)

اما اگر در حین فشردن شیرسوزنی، مقداری آب از آن خارج شد. دیافراگم منبع سوراخ شده و باید منبع تعویض گردد.

در صورتی که از شیر سوزنی هوا با فشار مناسب خارج شود به احتمال زیاد منبع سالم بوده و مسیر آن، معمولا از ورودی شلنگ یا لوله مسی رسوب گرفته و عملا منبع از مدار خارج شده است. اندازه گیری فشار باد منبع انبساط باید زمانی انجام شود که آب مدار گرمایش داخل پکیج خارج شده و پشت دیافراگم منبع فشار اضافی وجود نداشته باشد.

باید توجه نمود که هنگام تزریق نیتروژن یا هوا به منبع انبساط، اگر منبع به مدار متصل باشد، در صورت تزریق باد زنگار داخل منبع به مدار پکیج وارد می شود و لذا بهتر است منبع از دستگاه جدا شود یا اتصال شلنگ یا لوله از منبع انبساط باز گردد .

ارسال پیامکی