پرشر آب

کلید حداقل فشار آب (پرشر آب پکیج) در صورت عدم وجود آب کافی در مدار بسته شوفاژ (حداقل 0/5 بار)  اجازه روشن شدن به شوفاژ را نداده و اگر هنگام روشن بودن دستگاه، فشار آب آن مدار به حدود (0/2 تا 0/1 بار) کاهش یابد، از ادامه کار شوفاژ جلوگیری می کند، تا دستگاه دچار آسیب جدی نگردد. پرشر آب در واقع یک کلید از نوع (NO) هستند. یعنی در حالت عادی باز بوده و اگر فشار کافی در مدار وجود نداشته باشد، بسته می‌شود.

تست پرشر آب

پرشر آب پکیج اولین قطعه در راه اندازی دستگاه است و در صورت خرابی آن دستگاه در هر دو مدار گرمایش و مصرفی کار نخواهد کرد. البته در صورت باز بودن مدار آن دستگاه خطا می دهد و به راحتی قابل تشخیص است. جهت تست این قطعه با مولتی متر باید توجه نمود که این کلید درحالت عادی قطع است و در صورت وجود فشار لازم (0/25 تا 0/45) مدار را وصل می کند.

گاهی پرشر سوئیچ سالم است و آب هم در مدار به اندازه کافی وجود دارد، اما به علت تشکیل رسوب در محل اتصال پرشر به هیدرولیک دستگاه، عملا پرشر قطع است و باید رسوب فوق بر طرف شود. در مواردی پکیج شوفاژ ها، به جای پرشر سوئیچ پمپ آب، از مقایسه رفت و برگشت و یا پرشر سنسور جهت تشخیص کمبود آب استفاده می کنند.

ارسال پیامکی