پرشر هوا

از پرشر هوا جهت تشخیص عملکرد صحیح فن شوفاژ دیواری یک کلید ایمنی دود، که از یک دیافراگم و میکروسوئیچ تشکیل شده، استفاده می شود.
این کلید در داخل محفظه بسته قرار گرفته و هنگامی که فن شروع به کار میکند فشار یک سمت دیافراگم کاهش یافته و میکروسوییچ فعال و جریان به برد کنترل برقرار می گردد.

در صورت ایجاد مشکل در مسیر خروج دود یا خرابی فن شوفاژ، میکروسوییچ غیرفعال گشته و برد جریان گاز را قطع می کند.

فشار عملکرد این کلیدها روی پرشر درج شده و ممکن است در پکیج با ظرفیت های مختلف،  فرق کند.

ارسال پیامکی