فلومتر پکیج

این وسیله مانند فلوسوئیچ ، باز شدن شیر آبگرم مصرفی را به برد اطلاع می دهد .

تفاوت فلومتر پکیج و فلوسوئیچ در چیست ؟

: فلومتر میزان حجم آب عبوری را نیز اندازه گیری می کند .

درون فلومتر آب ( دبی سنج ) یک توربین همراه یک آهنربا وجود دارد که در جلوی یک حسگر قرار گرفته است .

با تغییر دبی آب ورودی میزان فرکانس ارسالی آن به برد نیز تغییر می نماید .

برد پکیج از این تغییر فرکانس جهت تنظیم شیرگاز و دمای مطلوب آبگرم مصرفی استفاده می کند .

فلومترها معمولا توسط فیش سه سیم به برد کنترل متصل می شوند .

قابل ذکر است که توربین فلومتر ها به دو صورت شعاعی و محوری وجود دارند .

* یکی از معایب فلوسوئیچ نسبت به فلومتر این است که اگر توربین در فلومتر پکیج ، گیر کند چون هیچ چرخشی صورت نمی‌گیرد برد به اشتباه شعله را وصل نمی‌کند

* ولی در فلوسویچ اگر شناور تفلونی گیر کند برد کنترل به اشتباه پکیج را روشن می‌کند.

تست فلومتر

علائم خرابی فلومتر نیز مانند فلوسوئیچ بوده در صورت خرابی ، دستگاه هنگام باز شدن آبگرم بهداشتی هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد .

خرابی فلومتر پکیج ، گاهی به دلیل نشکیل رسوب و عدم چرخش توربین ( پروانه ) داخلی آن است . در مواردی نیز پروانه دچار شکستگی شده یا آهنربای روی محور پروانه شکسته است.

ارسال پیامکی