سنسور پکیج

در پکیج سنسور ها وظایف مختلفی را بر عهده دارند. سنسور دما (NTC) كه برای اندازه گیری دمای آب مدار گرمایش، آبگرم بهداشتی و آب ورودی استفاده می‌شود. 

ارسال پیامکی