استخر، سونا و جکوزی

مشاهده محصولات
لوله کشی استیل

 

اجرای لوله کشی استیل

مشاهده محصولات

 

اجرای تاسیسات موتورخانه

مشاهده محصولات

 

اجرای کانال

مشاهده محصولات

 

لوله کشی سرد و گرم

مشاهده محصولات

اجرای تاسیسات مکانیکی و ساختمان

با توجه به نوع کاربری ساختمان ها و سازه ها، اجرای تاسیسات متفاوت می باشد که هر چند یک سری اجرای تاسیسات مکانیکی در ساختمان های مسکونی و یا اداری و تجاری در بین این سازه ها مشترک است.
همچنین با اجرای سیستم های تهویه مطبوع می شود هوای تازه را به ساختمان وارد کرد و هوای پایدار را خارج کرد با سه روش طبیعی و مکانیکی و یا مخلوط می توان سیستم تهویه را اجرا کرد.
اجرای لوله کشی سرد و گرم به این صورت است که اجازه حرکت را به مایعات در ساختمان می دهند و این سیستم تاسیسات شامل شیر، اتصالات لوله کشی، لوله ها و مخزن ها می باشد.
هدف از اجرای تاسیسات مکانیکی برای استفاده و توزیع آب مصرفی و حذف نمودن آب های اضافی که در محوطه و پشت بام تجمع می کنند است.
قوانین و ضوابط ضروری و فنی برای اجرای تاسیسات شامل مواردی مانند چگونگی انتخاب مصالح و نوع مصالح، چگونگی اجرای آن و توسط چه کسانی انجام می شود.